Kommunika Fun
- makes your team stronger

Building human behavior!

Udvikling af mennesker er en ongoing proces. I stadig større grad er der behov for i virksomheder at stoppe op i hverdagen og kigge på, hvordan samspillet er i en gruppe af medarbejdere, en afdeling eller i hele virksomheden. Der er brug for at virksomhedskulturen sættes på dagsordenen og der tages stilling til om arbejdsgange og kommunikation er tilstrækkelig effektiv, samtidig med at den enkelte medarbejders trivsel bliver tilgodeset. 

Motivation og arbejdsglæde kan i sidste ende ses på bundlinjen. Virksomheder har brug for loyale og dedikerede medarbejdere. Derfor er det vigtigt at styrke samarbejde og kommunikation, give redskaber til konfliktløsning og arbejde med tilliden til hinanden - så får man medarbejdere der vil strække sig lidt længere.

De bedste arbejdspladser, der gang på gang bliver valgt som nogle af Danmarks bedste, har det til fælles, at de har et rigt og aktivt socialt liv. De ansatte ved, hvor de har hinanden, fordi de også ser hinanden som mennesker.
Malene Nilsson fra Kjaer Group, som to år i streg har vundet titlen som årets bedste arbejdsplads påpeger at det giver mening og er af stor relevans at arbejde bevidst med kommunikation og den gode dialog. Det er vigtigt at tage initiativer, som sætter de sociale kompetencer højt bl.a. gennem fester, sport og skabe et miljø, hvor feedback og mellem-menneskelig kommunikation er i højsædet.

 


Kommunika Fun kombinerer oplevelser, teori og refleksion i en konstant vekselvirkning.
 

 

 
Vores arrangementer afholdes på dansk eller engelsk efter ønske.
 


Vi guider jer i valget af arrangementssted: Storslåede herregårde og slotte, et utal af konferencesteder eller en dejlig naturskøn skov er alle oplagte beliggenheder og vil fint danne rammen for en uforglemmelig dag. Det kan også være oplagt at tage udgangspunkt i jeres egne lokaler.
 

 

Kommunika Fun afholder arrangementer over hele Danmark.
 

Kommunika Fun - Tlf.: 26147785 - Mail: fun@kommunikafun.dk - Kommunika Fun